Sâmbătă 25 Ianuarie 2020
10:41:45

Rezervoare de compensare

Rezervoarele de compensare sau rezervoarele de regularizare sunt elemente specifice reţelei de canalizare cu descărcare de sisteme unitare (DSU), a căror funcţie principală este acumularea şi regularizarea apei de ploaie şi reziduală generata în cazul ploilor abundente.

Scopurile primordiale ale acestor infrastructuri hidraulice sunt evitarea posibilelor deversări poluante în medii naturale receptoare, evitarea inundaţiilor străzilor şi aşezărilor şi regularizarea debitului colectorilor.

Cunoscătoare a importanţei strategice a acestor elemente, Adasa dezvoltă studii tehnice exhaustive ale fiecărei lucrări şi implementează acţiunile planificate, fiind incluse sistemele de umplere, golire şi atenuare, sistemele de curăţare şi dezodorizare, precum şi totalitatea instrumentelor de proces şi siguranţă şi automatizarea şi controlul.

Merită menţionată în mod special experienţa Adasa în planificarea, dezvoltarea şi implementarea de sisteme de modelizare a comportamentului hidraulic al infrastructurilor asociate, precum şi implementarea software a instrumentelor de sprijin pentru decizie şi integrarea cu sistemele SCADA de control al rezervoarelor.