Marţi 10 Decembrie 2019
15:36:29

Reţele de Canalizare

Un efect nedorit al activităţii umane, în particular in cazul direcţionarii şi tratarii ulterioare a apelor reziduale, este impactul negativ al acestora asupra mediului înconjurător. De aceea reţelele de canalizare trebuie să fie capabile să minimizeze acest impact prin coordonarea completă a elementelor sale.

Adasa pune la dispoziţie cunoştinţe specifice şi experienţă în adaptarea sistemului la cerinţele de control al lucrării şi în definirea instrumentaţiei adecvate dimensiunii şi nivelului de automatizare. Oferă soluţii de control al calităţii apei adaptând sistemele de canalizare la exigenţele proprii normativelor comunitare. Se remarcă, de asemenea, centrele de control de canalizare ca centre nevralgice ale operaţiunilor de exploatare a infrastructurilor pe care se sprijină strategiile care permit îndeplinirea celor două obiective fundamentale de eficienţă şi asigurare a serviciului. În acest scop, centrele de control sunt dotate cu sisteme avansate de sprijin pentru exploatarea pe care o efectuează, pe lângă instrumentele obişnuite de supervizare, control la distanţă şi alarme, şi altele precum regularizarea globală a instalaţiilor, mentenanţa la distanţă sau gestionarea prin indicatori.