Marţi 31 Martie 2020
11:55:44

Calitatea Aerului

Poluarea atmosferică este una dintre preocupările tot mai mari ale populaţiei globului, aşa cum o demonstrează acordul de la Kyoto, studiile despre schimbarea climatică şi reuniunile internaţionale ulterioare cu privire la încălzirea globală şi alte aspecte legate de calitatea aerului.

Din acest motiv, s-au elaborat de-a lungul mai multor ani de lucru diverse Directive care vizează reglementarea şi controlul poluării respective, creându-se, în consecinţă, reguli obligatorii.

Urmărind obiectivul său de a oferi soluţii tehnologice aplicate mediului înconjurător, Adasa oferă serviciile de proiectare, furnizare, implementare, punere în functiune, gestionare, exploatare şi mentenanţă a reţelelor de supraveghere a poluării atmosferice în zonele de inmisii şi emisii. În plus, Adasa oferă o experienţă vastă în sectorul care, alături de cunoştinţele normative şi tehnice, îi permit prestarea unui serviciu de consiliere şi consultanţă pentru implementarea  soluţiilor celor mai adecvate în fiecare caz.