Marţi 10 Decembrie 2019
15:33:12

Ape Litorale

Apele litorale primesc diverse reziduuri răspândite de-a lungul litoralului. Zonele folosite în scop ludic sunt afectate în mod deosebit, atât datorită aspectului neplăcut pe care îl pot produce, cât şi riscului potenţial la care este supusa biosfera. În scopul protejării clientului şi ecosistemului, este importantă luarea unor măsuri stricte şi rapide.

În virtutea abordării mai sus menţionate, Adasa dezvoltă diferite sisteme de măsurare şi analiză a parametrilor celor mai reprezentativi ai calităţii apelor de pe litoral, precum şi a prezenţei microorganismelor capabile să afecteze fiinţele.

Astfel de soluţii, cu o metodologie sigură şi capabile să reducă perioadele de determinare, oferă o monitorizare continuă, permanentă şi în timp real a stării apelor la diferite adâncimi şi garantează condiţiile sigure pentru utilizarea acesteia.