Marţi 10 Decembrie 2019
15:33:42

Ape Subterane

Dintre toate posibilele surse de furnizare a apei, apele subterane constituie una dintre cele principale, în special pentru uzul domestic şi pentru irigaţii, dobândind o relevanţă specială în situaţiile de insuficienţă hidrologică.

La importanţa acestei surse de furnizare se adaugă dificila sa gestionare şi sensibilitatea remarcabilă faţă de poluare şi supraexploatare, fiind indispensabilă cunoaşterea stării sale pentru dezvoltarea unei bune gestiuni şi a controlului.

Adasa oferă un sprijin important în exploatarea şi gestionarea acestor mase de apă prin implementarea unor reţele de control, sisteme de preluare a eşantioanelor şi sisteme de modelizare de acvifere, care permit cunoaşterea şi monitorizarea periodică a parametrilor de calitate şi cantitate.

aquaSub este soluţia tehnologică specifică dezvoltată de Adasa, care permite monitorizarea continuă şi automată a parametrilor de stare a resursei şi garantează informarea cu privire la evoluţia sa.