Marţi 10 Decembrie 2019
15:34:24

Baraje

În societatea actuală, barajele şi îndiguirile capătă o importanţă vitală pentru regularizarea resurselor de apă indispensabile, care satisfac necesităţi diverse, de la cele mai de baza, de aprovizionare a populaţiei, până la cele cu conţinut economic, precum irigaţiile, consumul industrial sau cele cu finalitate ludică sau recreativă.

Experienţa remarcabilă a Adasa în acest sector cuprinde gestionarea integrată a barajelor şi îndiguirilor. Adasa dezvoltă şi implementează sisteme de automatizare şi supraveghere la distanţă, sisteme de auscultare, sisteme de informare şi teledetecţie etc., toate acestea cu scopul primordial de a exploata, menţine şi conserva barajele în condiţii optime de funcţionare şi exploatare.

Adasa dispune de soluţia integrală unică de planuri de urgenţă pentru baraje: DamER. Această inovaţie tehnologică, bazată pe instrumente de ultimă generaţie şi compusă din patru module deschise şi parametrizabile (gestionarea evenimentelor, controlul comunicaţiilor, sisteme de avertizare a populaţiei şi instrumente de sprijin pentru luarea de decizii), asigură o acţiune optimă în cazul oricărei posibile situaţii de urgenţă.