Marţi 10 Decembrie 2019
15:34:53

Apele de Acumulare

O alternativă la resursele de apă insuficiente sunt mijloacele de înmagazinare artificiale cum sunt lacurile de acumulare. Sursele acestor ape sunt foarte diverse, putând să provină din ploi, izvoare, scurgeri şi multe alte surse care nu garantează calitatea mediului.

Tot astfel, chiar comportamentul natural al lacului afectează foarte mult starea apelor acumulate.

Adasa a dezvoltat sistemul aquaDam, un sistem automat pentru monitorizarea calităţii apelor din lacurile de acumulare, un instrument indispensabil pentru managementul integral al acestei resurse şi optimizarea exploatării sale. AquaDam asigură controlul calităţii în timp real şi defineşte adâncimea ideală de extragere a apei în funcţie de utilizarea sa finală. Este deosebit de util pentru a optimiza punctul de captare în cazul alimentarii staţiilor de tratare a apei.