Marţi 10 Decembrie 2019
15:37:19

Sisteme de Irigare

Adasa este ferm angajată în modernizarea instalaţiilor de irigat cu scopul garantării unei gestiuni optime a resurselor de apă şi unei furnizării adecvate către diferiţii utilizatori de irigaţii şi alţi beneficiari.

Adasa realizează proiectarea, fabricarea, instalarea şi punerea în funcţiune a proiectelor de automatizare a staţiilor de pompare şi bazine de regularizare, sisteme de control la distanţă şi telemetrie de canale de irigaţii şi distribuţie în amonte, sisteme de telecomunicaţii pentru gestionarea la distanţă a irigaţiilor, sistemul de control al irigaţiilor în aval - aquaReg – şi un evantai larg de soluţii tehnologice care favorizează dezvoltarea unei agriculturi productive, sustenabile şi de calitate.

De asemenea, Adasa oferă sisteme de sprijin pentru exploatare cu scopul de a facilita luarea deciziilor în planificarea şi administrarea utilizării apei. Se remarcă sistemele de informaţii geografice, care permit supervizarea şi gestionarea resurselor printr-o distribuţie spaţială a informaţiilor şi oferă instrumente de analiză, vizualizare şi consultare a datelor referitoare la sectorul irigaţiilor.