Marţi 28 Ianuarie 2020
00:23:10

Reţele de Aprovizionare şi Distribuţie a Apei

Reţelele de aprovizionare sunt sisteme complexe care implică stocarea de apă brută, captarea şi tratarea ei, stocarea de apă tratată şi reţelele de transport şi distribuţie.

Toate aceste subsisteme care formează o reţea de aprovizionare pot fi automatizate şi controlate la distanţă. În scopul îmbunătăţirii, în mod eficace, a exploatării şi utilizării apei, Adasa garantează dezvoltarea excelentă de proiecte în acest domeniu.

Dată fiind necesitatea de a implementa strategii de exploatare proactive care să permită oferirea unui răspuns anticipat sau cel puţin imediat la defecţiunile previzibile de deservire, Adasa completează soluţiile de bază ale centrelor de control a distribuţiei apei cu instrumente care treptat devin indispensabile. Sunt de remarcat, printre altele, sistemele de predicţie a cererii, gestionarea exploatării prin indicatori, integrarea cu sisteme de management de mentenanţă (GMAOs), sistemele avansate de control al sectoarelor, sistemele de avertizare pentru detectarea scurgerilor, sistemele de calcul al eficienţei sectoarelor, sistemele de citire a contoarelor de la distanţă etc.

Adasa valorifică şi intensifică convergenţa tehnologică actuală care derivă din utilizarea combinată a diferitelor tehnologii: dataloggers, comunicaţii, sisteme SCADA, modelizare hidraulică, sisteme GIS şi Business Intelligence.