Marţi 10 Decembrie 2019
15:37:03

Staţii de Epurare

Una dintre cele mai mari probleme ale mediului înconjurător rezultate din activitatea umană este tratarea apelor reziduale. Volumul de substanţe emise generat şi poluarea produsa de acestea necesită un tratament de epurare pentru a reduce impactul de mediu în mediul receptor.

Adasa a realizat numeroase proiecte în staţii de epurare a apelor reziduale cu scopul de a le dota cu elemente care permit funcţionarea optimă a diferitelor echipamente de tratament al apelor în mod automat, prin proiectare, furnizare, instalare şi programare a tablourilor electrice, tablourilor de control şi centrelor de supervizare, accelerând exploatarea prin sisteme sofisticate de semnalizare şi gestionare la distanţă. De asemenea, Adasa dezvoltă şi integrează echipamente de analiză pentru măsurarea continuă a calităţii apelor şi măsurarea automată şi în timp real a mirosurilor emanate în aceste staţii.