Marţi 10 Decembrie 2019
15:35:15

Ape de Suprafaţă

Cu scopul de a optimiza alocarea de resurse hidrice, de a preveni revărsările de ape şi inundaţiile, de a controla poluarea, de a recicla apa şi, în fond, de a conserva resursele de apă, este indispensabilă folosirea strategiilor inovatoare, a noilor tehnologii şi o gestionare integrată a mediului apei.

În acest cadru intră două mari domenii de activitate: sistemele de informare asupra calităţii apelor (reţele ICA, SAICA etc.) şi sistemele automate de informare hidrologică (SAIH).

Experienţa Adasa în reţele de alertă şi control al calităţii apelor se materializează în proiectarea, fabricarea şi implementarea de echipamente de control şi monitorizare, precum şi în mentenanţa şi exploatarea lor. Fiecare staţie este alcătuită din diverse echipamente de analiză în funcţie de problemele mediului înconjurător şi caracteristicile lui, putându-se analiza parametrii fizico-chimici şi substanţele potenţial poluante.

Pe de altă parte, SAIH este o soluţie puternică ce permite cunoaşterea, în fiecare moment şi în timp real, a stării hidrologice şi hidraulice a bazinului, inclusiv cunoaşterea punctuală a funcţionării dispozitivelor şi lucrărilor de control localizate în interiorul acestuia.