Marţi 18 Februarie 2020
18:03:09

Asistenţă tehnică pentru achiziţionarea, întreţinerea şi exploatarea staţiilor mobile de control automat al calitătii apei în condiţii de secetă

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Júcar)

Domenii de Activitate: Calitatea Mediului

Sectoare de Actiune: Ape de Suprafaţă

 

 

Perioada de secetă care a început în 2005, prin care trece marea majoritate a Peninsulei Iberice şi în mod special Bazinul Hidrografic Júcar, a dat nastere unei nevoi stringente de a pune în practică măsuri de o urgenţă recunoscută, pentru a reduce efectele directe asupra ecosistemelor acvatice (printre acestea, alterarea calităţii apelor din principalele râuri şi efectele asupra diferitelor fonduri piscicole).

Acest proiect reprezintă un răspuns la programul de control pentru o supraveghere optimă şi în timp real a calităţii maselor de apă cuprinse în “Reţeaua de Cercetare” cerută de Directiva 2000/60/CE (Directiva Cadru) a Parlamentului European, din 23 octombrie 2000, prin care se stabileşte cadrul comunitar de acţiune în domeniul politicii apelor.

Unul dintre scopurile prioritare ale staţiilor mobile îl reprezintă controlul şi supravegherea automată a calităţii unor anumite mase de apă care riscă să nu îndeplinească obiectivele medioambientale stabilite, aflate sub ameninţarea deversarilor punctuale (urbane sau industriale) sau accidentale, inclusiv a maselor de apă afectate de poluanţi de diferite etiologii. Tot acest control se realizează prin monitorizarea continuă a parametrilor fizico-chimici ai apei curgătoare sau ai surselor de poluare.

De asemenea se doreşte menţinerea calităţii apelor din anumite zone protejate, precum:
• Zone destinate captării apei de consum
• Zone destinate protejării unor importante specii acvatice
• Mase de apă declarate a fi pentru agrement, inclusiv zone declarate ca ape de baie
• Zone „sensibile” în ce privieşte nutrienţii, inclusiv zonele vulnerabile şi zonele sensibile
• Zone de protecţie a habitaturilor sau speciilor atunci când întreţinerea sau ameliorarea stării apelor este un factor important al protecţiei acestora

Obiectul acestei experienţe include proiectarea, construirea, întreţinerea şi exploatarea informaţiilor de la două staţii de control al calităţii apelor de suprafaţă, care furnizează rezultate în timp real şi în mod permanent cu privire la indicatorii de calitate reprezentativi pentru caracterizarea punctelor de control.

Aceste staţii se integrează în reţeaua de calitate SAICA, asigurând compatibilitatea între sistemele de comunicaţii, reprezentările grafice şi gestionarea informaţiilor care sunt evaluate riguros de către operatorii din centrul de control şi de către personalul din laborator.