Marţi 18 Februarie 2020
18:04:41

Sistem integrat de gestionare şi monitorizare a apelor subterane în zona de frontieră dintre Bulgaria şi România din regiunea Dobrogei

Dobrogea Litoral Water Directorate y National Institute of Hydrology and Water Management (Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile)

Domenii de Activitate: Calitatea Mediului, Sisteme de Informaţii

Sectoare de Actiune: Ape Subterane

 

 

Debitele apelor de suprafaţă din Dobrogea (zona de frontieră dintre Bulgaria şi România din vestul Mării Negre) se caracterizează prin faptul că sunt foarte scăzute, ceea ce face ca în timpul perioadelor de secetă să apară dificultăţi în asigurarea aprovizionării cu apă pentru populaţie şi pentru principalele activităţi economice desfăşurate în această zonă.

Direcţia Apelor Litorale din Dobrogea dispunea de baze de date geologice şi geomorfologice ale regiunii şi de puncte de recoltare selectate pentru efectuarea de analize chimice privind calitatea apelor subterane. De asemenea aceasta dispunea şi de o listă cu utilizatorii de apă şi de liste cu sursele potenţiale de contaminare din regiune care necesitau revizii. Prin urmare era necesară implementarea unui sistem de gestionare comună între România şi Bulgaria în vederea prevenirii şi evitării posibilelor episoade de contaminare accidentală a straturilor acvifere.

În cadrul obiectului acestui proiect, Adasa a furnizat Direcţiei Apelor Litorale din Dobrogea şi Institutului Naţional de Hidrologie (ambele fiind beneficiare ale contractului), echipamentele şi aplicaţiile software necesare pentru a putea implementa sistemul de gestionare integrat menţionat anterior. Printre altele, s-au furnizat două vehicule echipate cu sisteme de luare de mostre din apele subterane şi echipamente mobile pentru analiza chimică a calităţii acestor ape, cinci staţii automate de monitorizare a nivelului şi calităţii apelor subterane (cu transmisie GSM), diverse echipamente informatice şi licenţe de software specializat.

De asemenea Adasa a fost responsabilă cu instruirea şi consilierea necesară pentru a putea pregăti dezvoltarea unui model pentru straturile acvifere din zonă ce constituie obiectul contractului. În cadrul activităţilor de instruire, s-au făcut şi cursuri pentru aplicaţii GIS şi pentru software de modelare Feflow.