Luni 6 Aprilie 2020
16:08:02

Sistemul de automatizare al staţiei de potabilizare a apei din Ampolla de Mar (Spania)

Degremont - Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT)

Domenii de Activitate: Sisteme de Control şi Automatizare, Sisteme de Informaţii

Sectoare de Actiune: Staţii de Potabilizare, Reţele de Aprovizionare

 

 

Adasa a realizat sistemele de automatizare şi control, de achiziţie şi monitorizare a datelor (SCADA), precum şi toate lucrările de instalare şi punere în funcţiune a echipamentelor de joasă tensiune şi a sistemului de filtrare a carbonului activ granular de la staţia de tratare a apei potabile din l’Ampollla de Mar (Tarragona).

Staţia cu filtrele de carbon activ se află în ultimul segment al ciclului de potabilizare, chiar înainte de operaţia de postclorurare. Aceasta se întinde pe o suprafaţă de 3250 m2 şi este formată din 14 filtre de 100 m2 fiecare. Obiectivul staţiei este acela de îmbunătăţire a calităţii apei şi de neutralizare a oricărui posibil eveniment de poluare a râului Ebru.

Staţia a fost proiectată pentru tratarea unui debit de 4000 litri/ secundă, peste 345 milioane de litri/zi. Din acest motiv, proiectarea electrică şi automatizarea instalaţiei a fost executată în aşa fel încât să ofere o mai mare disponibilitate a staţiei, utilizând sisteme redundante şi sigure.

Sistemul electric este format din 5 dulapuri electrice, distribuţie, controlul motoarelor, PLC, controlul energiei reactive şi iluminat, însumând peste 30 de metri lungime de dulapuri electrice care sunt plasate într-o sală electrică ce deserveşte staţia. Dulapul de distribuţie a energiei este echipat cu două întrerupătoare Masterpack de 4000A cu închidere mecanică.

Sistemul de control este dotat cu 2 automate redundante Allen Bradley, de mare eficienţă, care controlează întregul sistem de automatizare al staţiei. Semnalele analogice şi digitale sunt recepţionate prin intermediul a 3 echipamente de periferie descentralizată care transmit datele referitoare la starea staţiei, către automatele menţionate, prin bus Controlnet. Datele de la echipamentele de acţionare, variatoare şi de protecţie termică sunt controlate prin intermediul unei reţele DeviceNet. Atât automatele cât şi modulele descentralizate se alimentează de la surse redundante, iar sistemele critice se alimentează de la un Sistem de Alimentare Neîntreruptibilă (SAI).

Centrul de control, bazat pe SCADA CITECT, este dotat cu 2 servere redundante care comunică cu PLC-ul staţiei cu filtre, prin intermediul fibrei optice monomod. Există de asemenea şi o reţea Wireless care permite comunicarea PLC-urilor staţiei şi SCADA cu un TabletPC folosite de către utilizatori în exploatare. Acest TabletPC dă posibilitatea de a se lucra în staţie şi în acelaşi timp de vizualizare SCADA. Datorită arhitecturii client/server, TabletPC-ul permite delocalizarea în caz de avarii şi vizualizarea datelor de la SCADA în cadrul staţiei, fără a exista necesitatea de deplasare la centrul de control. Totalul semnalelor procesate prin sistemul SCADA ajunge la un număr de 7700 de semnale.