Luni 1 Iunie 2020
11:21:00

Programul anual de intervenţii electrice, mecanice şi de automatizare la staţiile la distanţă din cadrul Sistemului Ter Llobregat

Aigües Ter Llobregat (ATLL)

Domenii de Activitate: Sisteme de Control şi Automatizare

Sectoare de Actiune: Staţii de Potabilizare, Reţele de Aprovizionare

 

 

Planul sistematic anual de intervenţii electrice, mecanice şi de automatizare la diverse staţii din cadrul Sistemului Ter LLobregat se realizează în cadrul procesului de extindere şi modernizare a Sistemului de Automatizare şi Control Centralizat (SACC) al Aigües Ter Llobregat, şi cuprinde instalarea, adaptarea sau actualizarea unui ansamblu de staţii la distanţă, în scopul îmbunătăţirii transportului, depozitării şi asigurării furnizării de apă potabilă.

După executarea consecutivă a mai multor planuri anuale (2005 – 2009), Adasa a implementat acţiunile necesare la un număr total de 168 staţii, acestea fiind de următoarele tipuri:
• Staţii de pompare
• Rezervoare
• Staţii de furnizare directă
• Staţii distribuitoare
• Cămin de secţionare
• Captare în lacuri

În funcţie de tipul de staţie şi starea acesteia, au fost executate următoarele lucrări:
• Inginere de detaliu
• Lucrări civile
Construcţia de:
- Barăci electrice pentru adăpostirea tablourilor electrice de control şi tensiune
- Barăci pentru instalarea de echipamente pentru racordurile electrice (cofrete generale de protecţie, de măsurare, etc.)
- Cămine de vizitare şi şanţuri pentru montarea cablurilor electrice dintre diferite edificii din cadrul staţiei respective
- Cămine de vizitare pentru adăpostirea echipamentelor mecanice
- Cămine de vizitare deasupra bazinelor, pentru adăpostirea instrumentelor de măsurare a nivelului.

• Mecanică
La staţiile unde a existat această necesitate, au fost executate şi lucrări mecanice, pentru:
- Prefabricarea de componente de cazangerie în secţie
- Instalarea de noi conducte
- Montarea echipamentelor şi componentelor de cazangerie în cadrul staţiei (vane stăvilar, vane motorizate tip fluture, valve reductoare reductoare de presiune, pompe, vase de expansiune, etc.)

• Racorduri electrice
În cazul staţiilor care nu dispun de alimentare cu energie electrică, au fost realizate acţiunile corespunzătoare şi au fost executate lucrările necesare în vederea dotării acestora.
- Demersuri la companiile furnizoare
- Elaborarea de proiecte şi efectuarea demersurilor de legalizare a instalaţiilor
- Montarea cablurilor electrice
- Montare centre de transformare
- Montare centre de măsurare

În cazul în care nu a fost viabilă execuţia racordurilor electrice de la companiile furnizoare, s-au efectuat lucrările necesare pentru asigurarea energiei electrice cu ajutorul sistemelor fotovoltaice.

• Fabricarea tablourilor electrice
Pentru automatizarea staţiilor s-au construit tablouri electrice care adăpostesc aparatele de control şi putere electrică pentru următoarele echipamente sau sisteme:
- Sisteme de control bazate pe automate Allen Bradley
- Sistem de comunicaţii (prin satelit sau GPRS)
- Alimentarea echipamentelor de proces (vane motorizate, pompe, analizoare, etc.)
- Alimentarea sistemelor auxiliare (iluminat, prize de curent, etc.)
- Instrumentaţie de proces (transmiţătoare de nivel, debit, presiune, analiză, etc.)
- Sisteme de monitorizare, de detectare a intruziunilor şi de alarmă
- Sistem auxiliar al dulapurilor (iluminat, controlul umidităţii, ventilaţie)

• Instalarea instrumentarului
Pentru controlul procesului au fost instalate instrumentele de control ale acestuia, cum ar fi :
- Transmiţătoare de nivel piezometrice sau ultrasonice, pentru rezervoare sau lacuri
- Transmiţătoare de nivel electromagnetice şi/sau ultrasonice
- Transmiţătoare de nivel
- Transmiţătoare de temperatură
- Analiza clorului rezidual

• Instalaţia electrică de control, de comunicaţii şi putere
Toate echipamentele menţionate necesită executarea instalaţiei electrice aferente (montare jgheaburi electrice, instalare şi conectare cabluri, etc.)

• Control şi comandă la distanţă
Sistemul de Automatizare şi Control Centralizat presupune programarea de PLC-ului şi ecranelor de operare locale, pentru dotarea staţiei cu funcţionalităţile dorite, atât local cât şi pentru modul de comandă la distanţă.

De asemenea a fost configurat SCADA pentru integrarea ecranelor de control care vor fi utilizate de către tehnicienii operatori şi care vor fi centralizate în centrul de control.