Duminică 23 Februarie 2020
14:41:45

Tehnici de teledetecţie pentru generarea de cartografii tematice a suprafeţelor cu culturi irigate din zonele irigabile ale câmpiilor din vecinătatea râului Guadiana (Cáceres y Badajoz)

Confederación Hidrográfica del Guadiana

Domenii de Activitate: Sisteme de Informaţii

Sectoare de Actiune: Sisteme de Irigare

 

 

În ultimii ani Confederaţia Hidrografică a râului Guadiana a demarat, prin intermediul diverselor iniţiative în scopul implementării de sisteme de informaţii, diverse linii de acţiune pentru exploatarea informaţiilor geografice orientate către furnizarea unui suport corespunzător pentru anumite activităţi proprii de planificare şi gestiune în cadrul organizaţiei.

În acest sens, cunoaşterea geografică a ocupării teritoriului îşi demonstrează utilitatea deosebită ca şi unealtă suport în vederea gestionării anumitor resurse, în special a resurselor hidrologice.

La începutul proiectului existau precedente în cadrul administraţiei spaniole privind realizarea de studii de teledetecţie plecând de la imaginile prin satelit care permiteau obţinerea cartografiilor tematice corespunzătoare, referitoare la ocuparea şi la utilizarea solului. Aceste lucrări au pus bazele unei metodologii demonstrate care, prin dezvoltarea tehnologică continuă din domeniul teledetecţiei, lansarea de noi sateliţi, perfecţionarea senzorilor montaţi pe aceştia, posibilităţile demonstrate de aceste tehnici în aplicaţii de gestionarea teritoriului, precum şi reducerea costurilor datorită dezvoltării tehnologiilor informaţiei, au permis firmei Adasa realizarea unei serii de proiecte de sprijin în vederea generării periodice de cartografii tematice actualizate ale culturilor şi stabilirea unui serviciu periodic care să asigure actualizarea acestora.

Zona de studiu se află în centrul provinciei Badajoz (plus o mică zonă de la sud de Caceres), pe o fâşie de 160 km. lungime pe direcţia est-vest, a cărei axă este râul Guadiana şi cuprinde câmpiile Vegas Altas şi Vegas Bajas ale acestui râu. Culturile irigate reprezentative din aceste zone sunt porumbul, roşiile, pomii fructiferi, cu un procent foarte ridicat în cele patru zone irigabile. În zona câmpiilor Vegas Bajas sunt importante culturile de cereale de iarnă şi sfeclă de zahăr, în schimb în câmpiile Vegas Altas o suprafaţă considerabilă este destinată orezului.

Proiectele dezvoltate de Adasa începând cu anul 2005 au permis furnizarea către Confederaţia Hidrigrafică a râului Guadiana a unei baze de date cartografice şi de imagini, pentru campaniile de irigaţii din anii 2005, 2006, 2007 şi 2008, precum şi o imagine a evoluţiei suprafeţelor cu cele mai importante culturi din zonele irigabile considerate, precum şi o estimare a suprafeţei irigate, în completarea informaţiilor furnizate de alte surse.

Caracterizarea anuală a culturilor s-a bazat pe analizarea imaginilor de satelit, luate de cel puţin 3 ori pe an, urmată de procesarea la birou, uzuală pentru astfel de lucrări: controlul calităţii imaginilor obţinute, realizarea corecţiilor atmosferice şi geometrice, identificarea semnăturilor spectrale şi procedurile de clasificare controlată cu validarea rezultatelor.

Procesarea de birou anuală a fost însoţită de o muncă intensivă pe teren, pentru luarea de mostre, care dat posibilitatea identificării unui amplu ansamblu de parcele şi a culturilor corespunzătoare fiecărei campanii. Acest proces de luare de mostre pe teren a dat posibilitatea identificării parcelelor etalon pentru generarea semnăturilor spectrale, precum şi propriului proces de validare şi estimare a fiabilităţii asociate identificării fiecărei culturi corespunzătoare fiecărei campanii de irigare.

Rezultatele obţinute (cartografii tematice ale culturilor, imagini de satelit şi baza de date asociată) au fost integrate în sistemul corporativ de informaţii geografice ale Confederaţiei, astfel încât să poată fi vizualizate şi consultate de toţi utilizatorii care au drepturi de accesare valabile.