Vineri 13 Decembrie 2019
12:42:36

Întreţinerea, conservarea şi exploatarea Sistemului Automatizat de Informaţii Hidrologice din Bazinul Guadiana (Spania)

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Guadiana)

Domenii de Activitate: Calitatea Mediului, Hidrologie, Sisteme de Informaţii

Sectoare de Actiune: Ape de Suprafaţă, Apele de Acumulare, Baraje, Meteorologie

 

 

Sistemul Automatizat de Informaţii Hidrologice (SAIH) din cadrul Bazinului Hidrografic Guadiana este dezvoltat prin implementarea de sisteme de alertă contra inundaţiilor şi de gestionare a informaţiilor hidrologice din cadrul acestui bazin care are o întindere de peste 1000 km lungime şi cuprinde 3 comunităţi autonome plus teritoriu portughez.

SAIH constituie o soluţie puternică ce permite cunoaşterea în orice moment şi în timp real a stării hidrologice şi hidraulice din cadrul acestui bazin.

În dorinţa de a atinge un nivel înalt de siguranţă a persoanelor şi bunurilor precum şi o mai mare eficienţă a infrastructurilor hidraulice în exploatare, acest sistem de informaţii este responsabil de captarea variabilelor hidrologice şi hidraulice, de transmiterea, procesarea şi prezentarea acestora într-o formă utilă, în scopul de a ajuta la gestionarea apei, atât în situaţii normale cât şi în situaţii extraordinare (viituri sau secetă ).

Proiectul SAIH Guadiana se rezumă la următoarele puncte:
• O reţea de 222 puncte de control distribuite în întregul bazin, unde sunt captate toate variabilele hidrometeorologice necesare obiectivelor SAIH
• O reţea de comunicaţii compusă din 34 de puncte, între repetitoare şi terminale de birou, necesară pentru transmiterea de date între punctele de control şi CCC (Centrul de Control al Bazinului), şi între diverse birouri.
• Un Centru de Control al Bazinului (CCC) pentru noile birouri ale Confederaţiei Hidrografice Guadiana (CHG) din Mérida, unde sunt recepţionate datele de la punctele de control, sunt procesate, stocate şi prezentate.
• Pe lângă acest Centru de Control al Bazinului, în cadrul implementării sistemului a fost configurat şi un subcentru de control în localitatea Don Benito, având aceleaşi capacităţi ca şi centrul de control principal. Atât Centrul de Control al Bazinului cât şi birourile din cadrul Confederaţiei Hidrografice Guadiana sunt dotate cu sisteme de prezentare a datelor, care permit vizualizarea informaţiilor primite.

Adasa prestează lucrări de întreţinere preventivă şi corectivă şi de conservare, astfel încât asigură o transmitere continuă şi fiabilă a datelor hidrologice către Centrul de Control al SAIH Guadiana. De asemenea sunt dezvoltate activităţi de exploatare a sistemului, atât pentru partea de prevenire a viiturilor cât şi pentru asigurarea suportului necesar în exploatarea resurselor hidrologice, cuprinzând astfel întreg suportul corespunzător activităţilor de administrare a sistemelor informatice din cadrul Centrului de Control al Bazinului.