Marţi 2 Iunie 2020
00:50:55

Dezvoltarea şi întreţinerea Sistemului de Informaţii Geografice din cadrul Confederaţiei Hidrografice a râului Guadiana

Confederación Hidrográfica del Guadiana

Domenii de Activitate: Sisteme de Informaţii

Sectoare de Actiune: Ape de Suprafaţă, Apele de Acumulare, Baraje, Meteorologie, Sisteme de Irigare

 

 

Începând cu august 2004, Adasa a executat fără întrerupere lucrările de întreţinere şi de îmbunătăţire continuă derivate din proiectul de studiu şi implementare a sistemului de informaţii geografice (GIS) corporativ al Confederaţiei Hidrografice Guadiana. Acest GIS corporativ se bazează pe generarea unei platforme de lucru comune care integrează şi coordonează date, servicii, proceduri, mijloace materiale şi mijloace umane provenind de la diferite unităţi ale acestei organizaţii.

O parte importantă a dezvoltării acestui sistem este centrată pe tratarea, clasificarea şi centralizarea datelor. Plecând de la identificarea şi revizuirea informaţiilor, atât geografice, alfanumerice cât şi cele georeferenţiabile, a fost definit un model de date geografic. Acesta a fost proiectat luând ca referinţă standardele naţionale şi internaţionale, în special cele referitoare la gestionarea apelor, aşa cum este cazul Directivei Cadru a Apei. Ca rezultat al acestei activităţi, utilizatorii dispun de o bază de date (Geodatabase) a organizaţiiei bazată pe tehnologia Oracle pentru baze de date şi ArcSDE a ESRI ca gateway geografic.

Arhitectura care susţine acest sistem s-a bazat pe o configurare cu o mare disponibilitate pe partea de hardware şi software, la care au fost implementate servicii de backup şi de recuperare în cazuri de urgenţă.

Existenţa unei reţele private de comunicaţii care să fie flexibilă şi care să poată fi extinsă, a permis dezvoltarea de unelte specializate atât în mediu client-server care are sarcina de “heavy editing” şi analiză avansată, cât şi în mediu Web unde se activează module de consultare uşoară.

Softul de bază utilizat la dezvoltarea aplicaţiilor a fost cel aparţinând tehnologiei ArcGIS a ESRI, diferenţiat pe componentele server (ArcSDE şi ArcGIS Server) şi pe componentele client (ArcInfo, ArcEditor, ArcView şi extensii).

Obiectivul funcţional dezvoltat cuprinde generarea de procese de bază cu ghidare pentru utilizatorii fără experienţă în utilizarea uneltelor GIS. În acest fel s-a dat prioritate creării unor mijloace şi procese simple de accesare şi exploatare a informaţiilor faţă de alte procese mai tehnice şi specializate.

În orice caz, experienţa acumulată de Adasa în cadrul proiectelor de dezvoltare a sistemor tehnice aparţinând Confederaţiei Hidrografice, a dat posibilitatea integrării în proiect a funcţiilor mai avansate printre care se evidenţiază generarea de hărţi tematice de date structurale şi de control, generarea de hărţi de evoluţie a datelor fenomenologice şi vizualizarea informaţiilor hidrologice în timp real (integrarea utilizând unelte SCADA).