Luni 1 Iunie 2020
23:24:54

Crearea unui Datawarehouse pentru Departamentul de Calitate a Apei din cadrul Confederaţiei Hidrografice a Râului Ebru

Confederación Hidrográfica del Ebro

Domenii de Activitate: Sisteme de Informaţii

Sectoare de Actiune: Ape de Suprafaţă, Apele de Acumulare, Baraje, Ape Subterane

 

 

În cadrul proiectului de modernizare şi actualizare a mijloacelor informatice din departamentul de calitate al Confederaţiei Hidrografice a râului Ebru, Adasa a iniţiat în anul 2006 consultanţa tehnologică orientată spre a oferi răspunsuri la necesităţile de îmbunătăţire a proceselor de întocmire şi publicare a rapoartelor în cadrul acestui departament. Aceste necesităţi au apărut ca o consecinţă logică a procesului anterior de integrare într-un spaţiu de depozitare unic, a informaţiilor existente provenind din diverse surse de date.

Plecând de la studierea naturii informaţiilor depozitate şi a celor solicitate de către utilizatori, a fost creat un model de date pilot care a servit ca bază de date pentru dezvoltarea şi instalarea unui modul de consultare a informaţiilor privind calitatea, bazat pe tehnologia Business Intelligence.

În prezent departamentul dispune de o versiune de operare la care au fost definite structurile, procesele, profilurile şi rapoartele de bază în funcţie de necesităţile identificate de diferite servicii din domeniu. Modulul de consultare se bazează pe o structură Datawarehouse în care s-a pus accent pe intrarea automată de date, procesele de tratare şi de procesare a datelor şi pe aplicaţiile utilizatorului, pentru care s-a utilizat Microstrategy.

Un aspect esenţial a fost adaptarea acestor aplicaţii la diferite scenarii de consultare şi analiză din acest domeniu, calitatea apelor de suprafaţă, deversările şi serviciile de laborator.

De asemenea s-a pus mare accent pe structurarea corectă a informaţiei brute sau de bază, precum şi pe procesele şi formatele care determină în final structura datelor (Datamart) şi care pot fi consultate cu ajutorul modulului de consultare.