Marţi 18 Februarie 2020
18:06:34

Proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi exploatarea reţelei de staţii automatizate de control al apelor reziduale (EACAR)

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Guadiana)

Domenii de Activitate: Calitatea Mediului

Sectoare de Actiune: Reţele de Canalizare, Staţii de Epurare

 

 

În preocuparea de a minimiza efectele diferitelor deversări în mediul înconjurător şi de a optimiza calitatea acestora, Adasa a realizat proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi exploatarea unui sistem ce permite monitorizarea scurgerilor de la staţiile de epurare (EDAR), prin intermediul unei reţele automate de staţii de control permanent.

Beneficiile obţinute cu ajutorul reţelelor REACAR sunt diverse, dintre acestea evidenţiindu-se capacitatea mai mare de control şi gestionare a sistemului. Pe de o parte aceste reţele oferă o cunoaştere aprofundată şi continuă a nivelului calităţii efluentului care se scurge în mediul înconjurător, permiţând detectarea rapidă a situaţiilor de risc şi urgentarea luării de măsuri pentru minimizarea acestora. Pe de altă parte REACAR pune la dispoziţia organismului de control o unealtă puternică ce permite o cunoaştere mai bună a modelelor de randament aferente diferitelor staţii de epurare, oferind astfel posibilitatea de anticipare a posibilelor deviaţii de funcţionare, prevenind şi minimizând consecinţele acestora asupra mediului receptor, şi de asemenea o modelare a sistemului la un nivel superior.

Posibilitatea de analiză în orice moment a efluentului presupune un avans semnificativ faţă de sistemele tradiţionale de control utilizate până în prezent. Aceste sisteme tradiţionale au la bază campanii periodice de colectare a mostrelor pentru analiza ulterioară a acestora în laborator, realizîndu-se cu o anumită periodicitate, în general cu o frecvenţă lunară. În acest fel se diminuează considerabil capacitatea de detectare a evenimentelor repetate, mai mult sau mai puţin punctuale. Dar datorită capacităţii de modificare a mediului receptor, scopul prioritar ar trebui să fie detectarea rapidă a acestor evenimente. Prin automatizare sunt eliminate inconvenientele dispunerii de date doar în mod “sporadic”, având posibilitatea de a cunoaşte în mod “continuu şi permanent” starea apelor şi în acest fel asigurându-se capacitatea de “modelare” în cazul evenimentelor şi situaţiilor anormale.

De asemenea controlul la modul continuu al instalaţiilor permite celui ce le exploatează cunoaşterea precisă a randamentului instalaţiei şi asigurarea unei optimizări în exploatarea acesteia.