Marţi 2 Iunie 2020
00:12:16

Sistemului de informare cu privire la apă al Direcţiei Generale a Apei

Ministerio Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Dirección General del Agua)

Domenii de Activitate: Sisteme de Informaţii

Sectoare de Actiune: Ape de Suprafaţă, Apele de Acumulare, Baraje, Ape Subterane, Ape Litorale, Calitatea Aerului, Meteorologie, Reţele de Canalizare, Rezervoare de Compensare, Staţii de Epurare, Staţii de Potabilizare, Instalaţii de Desalinizare, Reţele de Aprovizionare, Sisteme de Irigare

 

 

Oferind răspuns la liniile directoare marcate de Directiva Cadru a Apei, Adasa a conceput, dezvoltat şi implementat sistemul de informare al apei al Direcţiei Generale a Apei. Sistemul reprezintă o provocare atât organizaţională cât şi tehnologică pentru Ministerul Mediului Înconjurător, al Mediului Rural şi Marin şi presupune o ocazie optimă de integrare şi transparenţă în schimbul de informaţii cu privire la mediul înconjurător.

Acest nou sistem constituie prima bază de date capabilă să integreze şi să relaţioneze toate datele relevante în gestionarea apei în Spania. Finalitatea sa primordială este asigurarea utilizării eficiente a informaţiilor şi schimbul său la diferitele nivele, asigurându-se o luare de decizii mai eficientă. De asemenea, doreşte să garanteze accesul la informaţii al tuturor tipurilor de clienţi, de la cel mai expert până la cel de rând, facilitând, astfel, o comunicare deschisă şi transparentă cu cetăţenii şi diferitele organisme implicate în gestionarea resursei de apă.

Reprezintă un salt calitativ la nivelul eficienţei, disponibilităţii şi calităţii de deservire şi apare ca un impuls al creării unui sistem de informaţii comun, unic şi centralizat, care răspunde noilor necesităţi născute din implementarea Directivei Cadru a Apei şi oferă infrastructura de date definitivă care permite sprijinirea tuturor funcţiilor şi obiectivelor, prezente şi viitoare, ale Direcţiei Generale a Apei a Ministerului Mediului Înconjurător, al Mediului Rural şi Marin.

Informaţiile sunt prezentate într-o modalitate logică şi intuitivă, facilitându-se cunoaşterea stării mediului şi permiţând realizarea consultărilor prin date, grafice şi hărţi tematice adaptabile la necesităţile şi preferinţele diferiţilor utilizatori.

Sistemul de informare al apei se prezintă ca un sistem de referinţă şi garantează o fiabilitate totală a informaţiilor publicate datorită selectării surselor de date în baza relevanţei şi reprezentativităţii lor şi procesului riguros de validare şi omogenizare la care sunt supuse înainte de publicare.