Vineri 13 Decembrie 2019
12:39:29

Firmei Adasa i-a fost adjudecat proiectul de actualizare a Sistemului Informaţii Miniere din Extremadura

Mai 2009 

Adasa va realiza pentru Consiliul regiunii Extremadura, analiza, dezvoltarea şi actualizarea Sistemului de Informaţii Miniere din Extremadura (SIMEX) şi integrarea acestuia cu Sistemul de Informaţii Geologice (SIGEO) deja existent.


Primul obiectiv al acestuia îl consituie adecvarea şi îmbunătăţirea aplicaţiei informatice SIMEX, prin introducerea unei serii de modificări în baza de date a cadastrului minier din Extremadura, şi adaptarea la modificările legislaţiei a dosarelor generate, precum şi migrarea platformei şi introducerea unei serii de modificări la generarea drepturilor miniere prin intermediul unui modul SIG.

Al doilea obiectiv îl constituie actualizarea Sistemului de Informaţii Geologice Miniere din Extremadura (SIGEO), relaţionate în mod direct cu SIMEX, prin utilizarea noilor tehnologii SIG şi a standardelor OGC, în scopul adecvării geoportalului în vederea publicării şi oferirii de date geologico-miniere şi, în acelaşi timp pentru accesarea serviciilor de geodate publicate de alte organisme prin intermediul standardelor de interoperabilitate şi protocoale OGC.

Bookmark and Share