Luni 1 Iunie 2020
11:39:23

Avertisment Legal

1. IDENTITATEA TITULARULUI PAGINII WEB


Conform articolului nr. 10 din Legea 34/2002 din 11 iulie, referitoare la Serviciile Societăţii de Informaţii şi Comerţ Electronic, în continuare furnizăm datele de identificare ale titularului acestei pagini Web:

ADASA SISTEMAS, S.A.U., având NIF A 58.596.206, domiciliată în El Prat de Llobregat (Barcelona), str Ignasi Iglesias, 217 08820, telefon de contact 932640602 şi nr. de fax 932640656. Înscrisă în Registrul Comerţului din Barcelona, volumul 42997 folio 145 fişa B-43562 Înscrierea 87.

2. ACEPTAREA CONDIŢIILOR DE UTILIZARE


Prezentele Condiţii (denumite în continuare Avertisment Legal) au drept scop reglementarea utilizării acestui website pe care titularul acestuia îl pune la dispoziţia publicului în cadrul URL-ul aferent.

Utilizarea acestui website de către terţi le atribuie acestora statutul de Utilizatori şi presupune acceptarea în totalitate de către Utilizator a tuturor condiţiilor menţionate în cadrul prezentului Avertisment Legal.

3. UTILIZAREA CORECTĂ A WEBSITE-ULUI


Utilizatorul se angajează să utilizeze site-ul web, conţinutul şi serviciile acestuia conform legii, conform condiţiilor prezentului Avertisment Legal, bunelor practicii şi ordinii publice. La fel, Utilizatorul se obligă să nu utilizeze site-ul web sau serviciile prestate prin intermediul acestuia în scopuri ilicite sau contrar celor conţinute în prezentul Avertisment Legal, care ar leza interesele sau drepturile terţilor sau care ar putea în vreun fel determina prejudicierea, inutilizarea sau deteriorarea website-ului sau a serviciilor furnizate prin acesta sau care ar putea impiedica folosirea normală a site-ului web de către alţi Utilizatori.

4. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ


Întreg conţinutul site-ului web, cu excepţia situaţiei în care este menţionat contrariul, constituie proprietatea exclusivă a titularului acestuia sau a terţilor şi cu caracter enunţiativ şi nelimitativ, design-ul grafic, codul sursă, logo-urile, textele, graficele, ilustraţiile, fotografiile şi alte elemente care apar pe website.

De asemenea toate denumirile comerciale, mărcile sau semnele distinctive de orice tip incluse în website sunt protejate conform legii.

Titularul site-ului web nu oferă Utilizatorului niciun tip de licenţă sau autorizaţie de uz personal cu privire la drepturile sale de proprietate intelectuală şi industrială sau cu privire la orice alt drept legat de website şi de serviciile oferite prin acesta.

Din acest motiv, Utilizatorul recunoaşte faptul că reproducerea, distribuţia, comercializarea, transformarea, şi în general orice formă de exploatare, prin orice procedeu, în totalitate sau parţial, a conţinutului acestui site web constituie infracţiune asupra drepturilor de proprietate intelectuală şi/sau industrială a titularului website-ului.

5. REGIMUL PRIVIND RĂSPUNDEREA


Responsabilitatea utilizării website-ului
Utilizatorul este singurul răspunzător pentru infracţiunile în care poate fi implicat sau pentru daunele cauzate ca urmare a utilizării acestui website, titularul paginii Web, asociaţii, companiile care aparţin grupului, colaboratorii, angajaţii şi reprezentanţii acestuia fiind exoneraţi de orice fel de răspundere care ar putea deriva din acţiunile Utilizatorului.

Titularul website-ului va face toate eforturile şi va angaja toate mijloacele rezonabile în vederea furnizării unor informaţii actualizate şi veridice în cadrul website-ului. Totuşi titularul acestuia nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la existenţa unor posibile erori sau inexactităţi şi/sau omisiuni ale informaţiilor puse la dispoziţie prin intermediul acestui website.

În cazul facilitării de parole personale către utilizatorul care se înregistrează în acest sens pentru anumite servicii (spre exemplu, selectare de personal), păstrarea acestor parole sub cea mai strictă confidenţialitate va fi reponsabilitatea exclusivă a utilizatorului, acesta asumându-şi astfel eventualele daune sau consecinţe generate din încălcarea sau divulgarea acestei informaţii secrete.

Responsabilitatea funcţionării website-ului
Titularul website-ului este scutit de orice răspundere referitoare la disponibilitatea şi continuitatea website-ului, precum şi a serviciilor aferente acestuia şi de asemenea referitoare la orice interferenţă, omisiune, intreupere, virus informatic, avarie telefonică sau deconectare în funcţionarea sistemului electronic, din cauze neimputabile titularului website-ului.

Titularul website-ului are dreptul de a suspenda temporar şi fără notificare prealabilă accesul la website pentru efectuarea unor operaţiuni de mentenanţă, reparaţii, actualizare sau îmbunătăţire.

Responsabilitatea privind link-urile
Link-urile menţionate în cadrul website-ului pot direcţiona Utilizatorul către alte website-uri gestionate de către terţi. Funcţia link-urilor care apar este aceea de a informa Utilizatorul cu privire la existenţa altor surse de informaţii referitoare la o anumită temă.

Titularul website-ului este exonerat de orice răspundere cu privire la corecta funcţionare a acestor link-uri, la rezultatul obţinut prin intermediul acestora, la veridicitatea şi la caracterul licit al conţinutului sau informaţiilor care pot fi accesate, precum şi cu privire la prejudiciile pe care le poate suferi Utilizatorul datorate informaţiilor găsite în site-urile web relaţionate.

6. POLITICA REFERITOARE LA DATELE PERSONALE OBŢINUTE PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI


Pentru a vizita website-ul ADASA, în general nu este necesară furnizarea de date cu caracter personal; totuși este posibil ca în anumite situații să se ceară astfel de date, în vederea realizării legăturii cu Dvs. În cazul în care Dvs. ne veţi furniza date personale, acestea vor fi incluse în fişierul aferent deținut de ADASA, iar tratarea acestor date se va face numai în scopul pentru care au fost furnizate, în vederea gestionării și îndeplinirii obligațiilor sau solicitărilor generate de consultarea respectivă, precum și pentru promovarea de către Adasa și de către alte societăți din cadrul grupului Comsa Emte, a serviciilor puse în orice moment la dispoziţia clienţilor acestora sau a publicului în general.

În cazul în care nu ne furnizați date personale, vi se va refuza posibilitatea de a beneficia de anumite utilităţi oferite prin intermediul website-ului nostru pentru care este necesară furnizarea de date cu caracter personal, cum ar fi selecţia personalului (recrutare).

Furnizarea de informații cu caracter personal constituie acordul dumneavoastră expres şi activ pentru prelucrarea acestora în condiţiile menţionate. Utilizatorul îşi va putea exercita în orice moment drepturile de acces, de rectificare, de anulare și de opoziţie, prin transmiterea unei solicitări în acest sens la următoarea adresă:

ADASA SISTEMAS, S.A.U.
C/ Ignasi Iglesias, 217
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Acest website poate utiliza "cookie-uri" pentru a facilita navigarea și pentru a oferi un serviciu personalizat mai rapid. Puteți configura programul de navigare pe internet astfel încât să nu primiți aceste "cookie-uri"; în acest caz se pot diminua calitatea și viteza de navigare în cadrul website-ului.

7. POLITICA REFERITOARE LA COOKIE-URI


Acest website poate utiliza "cookie-uri" pentru a facilita navigarea și pentru a oferi un serviciu personalizat mai rapid. Puteți configura programul de navigare pe internet astfel încât să nu primiți aceste "cookie-uri"; în acest caz se pot diminua calitatea și viteza de navigare în cadrul website-ului.

Ce sunt cookie-urile şi la ce servesc?
Cookie-urile sunt fișiere pe care website-urile le pot instala pe echipamentele Dvs. (calculator, tabletă, smartphone, etc.), în diferite scopuri. Scopul principal este de a uşura navigarea utilizatorului, dar de asemenea se pot colecta şi alte informații, cum ar fi cele în scop statistic.

Prin utilizarea cookie-urilor, performanța tehnică a website-ului este îmbunătățită prin adaptarea navigării la preferințele utilizatorilor. Pe de altă parte, informațiile statistice colectate prin intermediul cookie-urilor permit administratorilor website-ului să îmbunătățească serviciile web furnizate utilizatorilor.

Tipologia cookie-urilor
În funcţie de durata acestora, cookie-urile sunt clasificate în cookie-uri de sesiune sau permanente. Primele expiră atunci când browser-ul este închis, în timp ce acesta din urmă expiră atunci când şi-au îndeplinit scopul sau atunci când sunt şterse manual.

COOKIE-URI DE RANDAMENT: Aceste cookie-uri păstrează preferinţele anumitor unelte pentru a nu fi nevoie de configurare de fiecare dată când se accesează website-ul.

COOKIE-URI ANALITICE: Sunt acele cookie-uri care permit analiza traficului în cadrul website-ului şi analiza statistică a utilizării diverselor servicii oferite prin intermediul website-ului. Culegerea acestor date este anonimă şi nu va fi legată de nicio informaţie cu caracter personal.

COOKIE-URI DE GEOLOCALIZARE: Aceste cookie-uri detectează în mod anonim ţara în care se află utilizatorul, în scopul furnizării celor mai potrivite de informaţii şi servicii.

COOKIE-URI DE ÎNREGISTRARE: Sunt acele cookie-uri care se generează atunci când utilizatorul s-a înregistrat şi servesc la identificarea conturilor utilizatorilor şi a serviciilor aferente.

COOKIE-URI DE PUBLICITATE: Sunt acele cookie-uri care permit gestionarea diverselor anunţuri afişate în cadrul website-ului, adaptând conţinutul spaţiului publicitar la utilizarea website-ului.

COOKIE-URILE TERŢILOR: Aceste cookie-uri ale terţilor pot fi instalate în pagina web în scopul îmbunătăţirii serviciilor oferite de către aceşti terţi, spre exemplu link-urile la reţelele sociale, în vederea difuzării informaţiilor conţinute în website.

Pot elimina instalarea cookie-urilor?
Toţi navigatorii web permit blocarea sau eliminarea cookie-urilor, dacă utilizatorul optează pentru acest lucru. Mai jos vă oferim indicaţii în acest sens:

Internet Explorer: Unelte > Opţiuni de Internet > Confidenţialitate > Configurare
Firefox: Unelte > Opţiuni > Confidenţialitate > Istoric > Configurare Personalizată
Chrome: Configurare > Opţiuni avansate > Confidenţialitate > Configurare conţinut
Safari: Preferinţe > Securitate

8. OBSERVAŢIILE UTILIZATORULUI


Utilizatorul garantează faptul că informaţiile, materialele, conţinutul sau observaţiile care nu constituie datele sale personale şi care sunt furnizate titularului web prin intermediul website-ului, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau industrială ale terţilor, precum şi nicio altă dispoziţie legală.

9. MODIFICĂRILE CONDIŢIILOR DE UTILIZARE


Titularul website-ului îşi rezervă dreptul de a modifica, dezvolta sau actualiza în orice moment şi fără notificare prealabilă, condiţiile de utilizare ale acestui website. Utilizatorul va fi obligat în mod automat prin intermediul condiţiilor de utilizare în vigoare în momentul în care este accesat website-ul, din acest motiv utilizatorul trebuie să consulte periodic condiţiile de utilizare menţionate.

10. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI COMPETENŢA JURISDICŢIONALĂ


Orice controversă sau reclamaţie provenită din interpretarea sau executarea prezentului Avertisment Legal se supune legislaţiei spaniole şi jurisdicţiei Judecătoriilor şi Tribunalelor din Barcelona.