Marţi 10 Decembrie 2019
15:36:57

Rapoartele de Responsabilitate Socială

Adasa publică anual un raport de responsabilitate socială conform modelului furnizat de “Global Reporting Iniciative” care are rolul de canal de difuzare pentru părţile interesate.