Luni 1 Iunie 2020
23:39:43

Adasa promovează activităţile CDI (Cercetare Dezvoltare Inovare)

reinvestind mai mult de 8% din ceea ce facturează.

Oferind răspuns la cererea constantă de noi tehnologii şi produse, Adasa promovează cercetarea, dezvoltarea şi inovarea aplicate ciclului integral al apei, meteorologie şi mediul înconjurător.

Vocaţia sa fermă şi filosofia proactivă sunt reflectate în continua dezvoltare de proiecte la nivel naţional şi internaţional, în colaborare cu universităţile, instituţiile ştiinţifice şi centrele de cercetare, cu scopul de a dezvolta inovaţia tehnologică indispensabilă pentru garantarea viitoarei bunăstări a societăţii, conservarea mediului înconjurător şi dezvoltarea sa sustenabilă.

Adasa a făcut un pas înainte prin implicarea sa în creşterea sectorului în care activează, din aprilie 2009 desfăşurându-şi activitatea de C+D+i în conformitate cu norma UNE 166002:2006 “Managementul C+D+i”. Implementarea acestei norme, pe lângă faptul că ajută la consolidarea structurii proceselor de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, acordă firmei Adasa dreptul de a recunoaşte tehnologiile emergente sau noile tehnologii care încă nu au fost aplicate în domeniul său de activitate, îmbunătăţindu-şi astfel competivititatea, generând noi produse şi stabilind noi linii de afaceri.

Numeroasele lucrări beneficiază de sprijinul Ministerului Industriei, Turismului şi Comerţului prin Centrul pentru Dezvoltarea Tehnologică Industrială (CDTI) sau programul PROFIT al Ministerului Mediului Înconjurător, al Mediului Rural şi Marin, al programelor internaţionale EUREKA, IBEROEKA, LIFE sau al Programelor Cadru ale Uniunii Europene.

Pe parcursul traiectoriei sale, Adasa a primit premii internaţionale care acreditează importanţa promovării strategiilor de cercetare, dezvoltare şi inovaţie ca elemente fundamentale ale unei societăţi competitive.