Marţi 10 Decembrie 2019
15:35:55

Sistemul de Management al Responsabilităţii Sociale

Adasa Sistemas şi-a definit un plan strategic de responsabilitate socială şi a integrat în sistemul său de management toate aspectele referitoare la acest domeniu. În acest scop firma noastră s-a bazat pe standardele ISO 26.000 şi pe Norma SGE 21. Norma SGE 21 este primul sistem european de management al responsabilităţii sociale care permite în mod voluntar, auditarea proceselor şi obţinerea unei certificări în domeniul gestiunii etice şi responsabilităţii sociale.

Adasa Sistemas sistematizează relaţiile cu 9 grupuri de management (conducere, clienţi, furnizori, persoane care formează organizaţia, mediul social, mediul ambiental, investitori, concurenţă, administraţii publice) pentru care a stabilit anumite criterii de responsabilitate socială care sunt dezvoltate pe baza unor coduri de conduită şi care sunt supervizate de către Comitetul de Etică.