Miercuri 3 Iunie 2020
07:30:01

Declaraţie privind mediul înconjurător

Declaraţia privind Mediul se realizează conform Anexei IV din Reglamentul (CE) Nº 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009, prin care se permite organizaţiilor să adere în mod voluntar la un sistem comunitar de management şi audit de mediu (EMAS). Aceste informaţii se actualizează şi se validează anual prin intermediul unui verificator acreditat.

Obiectivul Declaraţiei privind Mediul este acela de a furniza publicului şi altor părţi interesate informaţii referitoare la îmbunătăţirea continuă a impactului şi a comportamentului privind Mediul Înconjurător în cadrul Organizaţiei.

Firma Adasa este membră a asociaţiei Club EMAS, organizaţie nonprofit care veghează asupra intereselor organizaţiilor înregistrate ca EMAS în Catalonia şi care urmăreşte creşterea vizibilităţii sistemului EMAS în societate. Crearea asociaţiei Club EMAS în anul 2006 a fost o iniţiativă de pionierat în cadrul Uniunii Europene.