Joi 9 Aprilie 2020
21:37:22

Angajamentul Nostru


Adasa urmează în mod susţinut principiile de transparenţă, de loialitate şi de creare a valorii. De aceea firma Adasa determină şi transmite în mod ferm angajamentul său privind Responsabilitatea Socială, angajaţilor acesteia şi comunităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

Adasa a aderat începând cu anul 2007 la Pactul Mondial al Naţiunilor Unite.
Reţeaua Pactului Mondial al Naţiunilor Unite publică anual Raportul privind progresul, elaborat de către firma Adasa cu privire la activităţile de responsabilitate socială şi la angajamentele etice asumate.

Pactul Mondial reprezintă o iniţiativă de angajament etic al organizaţiilor care adoptă ca parte integrantă a strategiilor şi operaţiunilor acestora, zece principii de conduită şi de acţiune în domeniul drepturilor umane, al muncii, mediului înconjurător şi luptei împotriva corupţiei.

Pentru informaţii suplimentare accesaţi www.unglobalcompact.org.