Joi 4 Iunie 2020
04:09:34

Calitatea, mediului înconjurător şi prevenire

Adasa îşi îndreaptă eforturile de organizare spre un model de excelenţă al calităţii totale, având ca linii de planificare strategică comanda pe procese, gestionarea cunoştinţelor, capitalul uman şi capacitatea de inovaţie.

Adasa sprijină şi promovează perfecţionarea continuă, urmăreşte căutarea standardelor maxime de calitate, respectarea mediului înconjurător şi garanţia siguranţei şi sănătăţii tuturor colaboratorilor săi. Având ambiţia de a încadra în fiecare linie de afaceri toate aceste valori, Adasa urmăreşte integrarea sistemelor sale de management al calităţii (UNE EN ISO 9001, mediului înconjurător (UNE EN ISO 14001 şi Regulamentul EMAS).