Luni 1 Iunie 2020
10:07:39

Sisteme de Informare

Ceea ce face ca Adasa se fie deosebita sunt cunoştinţele vaste din domeniul apei şi mediului înconjurător şi intensa sa specializare tehnologică în principalele domenii TIC.

Activitatea din domeniul Sistemelor de Informaţii se axează pe dezvoltarea de soluţii tehnologice orientate spre sectoarele ciclului integral al apei şi mediului înconjurător în general.

Serviciile pe care le oferă acest domeniu sunt definite pe baza experienţei şi know-how-ului acumulat pe parcursul mai multor ani prin dezvoltarea de sisteme tehnice de informare orientate spre sectoarele menţionate şi aplicarea tehnologiilor TIC cele mai avansate.

Modelul de prestaţii pe care le oferă Adasa în acest domeniu se bazează pe combinarea a două secţiuni de cunoaştere bine diferenţiate: o profundă şi extinsă cunoaştere a domeniului apei şi mediului înconjurător, rezultat din multitudinea de proiecte dezvoltate pe parcursul anilor şi o intensă specializare tehnologică în principalele domenii TIC. Plecând de la această combinaţie, se dezvoltă soluţii care cuprind consultanţa, planificarea, dezvoltarea şi implementarea de proiecte până la mentenanţa şi exploatarea lor ulterioară.

În prezent, Adasa îşi focalizează strategia pe domeniul unora dintre cele mai diverse arii de cunoştinţe tehnologice TIC, remarcându-se:

 • Integrarea de Dataloggers, PLCs & RTUs
 • Sisteme de comunicaţii corporative
 • Centre de control: monitorizare şi sisteme SCADA
 • Business Intelligence
 • GIS – Sisteme de Informaţii Geografice
 • Teledetecţie
 • Aplicaţii web / Browser
 • Integrare de modele operaţionale analitice şi forecasting
 • BPM: gestionare orientată spre procese, sisteme workflow şi gestionare de documente
 • Integrare de tehnologii de mobilitate (GPS etc.)

Caracterul inovator al Adasa este reflectat de fiecare dintre soluţiile implementate, garantându-se calitatea, interoperabilitatea, standardizarea şi posibilitatea de upgradare a tuturor soluţiilor.

Domeniul Sistemelor de Informaţii deţine acreditarea la Nivelul 2 a CMMI – DEV 1.2, conferită de către SEI (Software Engineering  Institute), modelul de maturitate dezvoltat în vederea perfecţionării şi evaluării proceselor de dezvoltare de sisteme şi produse de software. Această acreditare împreună cu aplicarea standardelor internaţionale din diferite domenii tehnologice, colaborarea şi sprijinul organizaţiilor de prestigiu recunoscute la nivel mondial prin intermediul cărora se stabilesc alianţe strategice, permite firmei Adasa să garanteze implementarea celor mai bune soluţii şi integrarea uneltelor tehnologice cu înaltă valoare adăugată.

Cu scopul de a răspunde provocării pe care o presupun angajamentele de prestare şi inovare, conştientă de necesitatea de a evolua pentru a se adapta la progresul experimentat în ultimii ani, aria de activitate a sistemelor de informare determină iniţiative continue în domeniul strategic, organizaţional, al resurselor umane şi îmbunătăţirii proceselor.

Nivelul înalt de motivare şi de calificare profesională al echipei Adasa permite acoperirea unui spectru larg de tehnologii şi medii funcţionale, demonstrat prin certificările menţionate pe site-ul ITIL, PMP, JAVA, Microsoft, Oracle, Archestra, GIS, Microstrategy, Business Object.

Organizarea actuală a sistemelor de informare se structurează pe trei domenii, acoperindu-se astfel necesitaţile angajamentelor sale ferme:

 • BSI (Business Solutions Innovation) – domeniu axat pe gestionarea sistematică a iniţiativelor de inovare şi relaţiile instituţionale cu parteneri strategici.
 • BSO (Business Solutions Operations) – domeniu ale cărui funcţii cheie sunt direct legate de ciclul de viaţă de prospectare, prevenire şi dezvoltare de sisteme de informaţii. Activităţile sale principale se bazează pe gestionarea de proiecte de consultanţă şi dezvoltare şi implementare.
 • BPS (Business Process Support) – domeniu destinat serviciilor de mentenanţă a sistemelor şi outsourcing