Sâmbătă 25 Ianuarie 2020
10:42:12

Hidrologie

Adasa pune la dispoziţie ultimele tehnologii şi experienţa sa vastă în dezvoltarea de sisteme de alertă şi gestionare hidrologică şi in domeniul managementului integrat al lacurilor de acumulare şi barajelor.

Optimizarea resurselor, de o importanţă deosebită în perioadele de secetă, contribuţia la prevenirea daunelor produse de inundaţii şi revărsări de ape sunt unele dintre activităţile posibile mulţumită implementării tehnologiilor multidisciplinare cum sunt sistemele automate de informare hidrologică care de ani de zile sunt dezvoltate în departamentul de hidrologie Adasa.

Dezvoltarea tehnologică a sistemelor de achiziţionare, transmitere, stocare şi gestionare a informaţiilor hidrologice permite în prezent deţinerea de instrumente menite să îmbunătăţească gestionarea resurselor de apă ale unui bazin hidrografic, precum şi funcţionarea fiecărui baraj în particular.

Adasa este lider în implementarea planurilor de urgenţă pentru baraje în concordanţă cu normativele în vigoare, precum şi în distribuirea lor către populaţie.