Saturday 25 January 2020
10:42:01

Zbiorniki na wody opadowe

Zbiorniki na wody opadowe są elementami systemów DSU (z hiszp. Descarga de Sistemas Unitarios). Ich podstawową funkcją jest gromadzenie i odprowadzanie nadmiaru wody deszczowej powstającej w czasie wyjątkowo obfitych lub długotrwałych opadów.

Celem jaki spełniają te konstrukcje hydrauliczne jest zapobieżenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, przeciwdziałanie zatapianiu ulic i miejscowości, oraz regulowanie przepływu do kolektorów.

Adasa, znając strategiczne znaczenie tych elementów, studiuje dogłębnie założenia techniczne dla każdego z projektów i wdraża specyficzne działania, jak napełnianie, opróżnianie, czyszczenie systemu, oraz całą gamę procesów sterowania, automatyzacji i bezpieczeństwa.

Należy podkreślić doświadczenie Adasa w projektowaniu, rozwoju i wdrażaniu systemów modelowania hydrologicznego i związanej z tym infrastruktury, jak również implementację oprogramowania dla narzędzi pomocnych w podejmowaniu decyzji i ich integracji z systemem nadzoru zbiorników SCADA.