Saturday 14 December 2019
04:48:47

Sieci kanalizacyjne

Efektem niepożądanym działalności ludzkiej związanej z odprowadzaniem wód ściekowych jest jej możliwy negatywny wpływ na środowisko. Dlatego też systemy kanalizacyjne powinny umożliwiać minimalizację tego niepożądanego wpływu poprzez pełną współpracę tworzących je elementów.

Adasa dostarcza specyficznego "know-how" i doświadczenia w adaptacji systemów sterowania do wymagań projektowych i w definiowaniu właściwego oprzyrządowania zgodnie z wymiarowaniem i poziomem automatyzacji. Dostarcza rozwiązań monitoringu jakości wody poprzez dostosowanie systemów kanalizacyjnych do wymagań zdefiniowanych przez lokalne władze. Wyróżnić należy również nasze centra sterowania jako elementy kluczowe infrastruktury eksploatacyjnej, umożliwiające spełnienie dwóch podstawowych celów: wydajności i niezawodności. W tym celu centra sterujące są wyposażone w zaawansowane systemy wsparcia eksploatacji, poza zwyczajnymi narzędziami monitoringu, zdalnego sterowania i alarmów wyposażone w globalne sterowanie usługami, zdalne utrzymanie czy zarządzanie wskaźnikami.