Friday 13 December 2019
12:41:51

Meteorologia

Znajomość parametrów meteorologicznych to nie tylko możliwość przewidywania warunków pogodowych, ale również szereg zastosowań związanych z polepszeniem i optymalizacją zarządzania i podejmowania decyzji w różnorodnych sektorach.

Dysponując tymi informacjami buduje się systemy ostrzegawcze przed potencjalnymi zagrożeniami takimi jak długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, w ten sposób polepszając zdolność podejmowania decyzji i dając możliwość optymalnego użycia środków. Skuteczność w zarządzaniu uprawami poprzez monitorowanie stanu areału i przewidywanie opadów atmosferycznych, temperatury i innych parametrów stanowi znaczący przykład takiego zastosowania.

Odpowiadając na takie zapotrzebowanie Adasa dysponuje własną, automatyczną stacją meteorologiczną która zapewnia monitoring w czasie rzeczywistym najważniejszych parametrów meteorologicznych.