Tuesday 31 March 2020
12:53:48

Jakość powietrza

Zanieczyszczenie powietrza staje się głównym i rosnącym światowym zagrożeniem, dowodzi tego protokół z Kioto, badania zmian klimatycznych i kolejne światowe konferencje na temat ocieplenia klimatu i innych aspektów związanych z jakością powietrza.

Z tego powodu, w ciągu wielu lat opracowano rozmaite dyrektywy dotyczące unormowania i monitoringu zanieczyszczeń, konsekwentnie stające się normami obligatoryjnymi.

Adasa dostarcza rozwiązania technologiczne dla zastosowań w dziedzinie ochrony środowiska, oferuje usługi projektowania, dostarczania, wdrażania, uruchamiania, zarządzania, obsługi i utrzymania sieci monitoringu zanieczyszczenia atmosferycznego w strefach emisji i imisji. Adasa oferuje również swoje szerokie doświadczenie w tej dziedzinie, które razem ze znajomością uregulowań prawnych oraz technologicznego "know-how" umożliwia jej oferowanie wzorcowych usług i konsultingu we wdrażaniu najwłaściwszych w danym przypadku rozwiązań.