Friday 13 December 2019
12:39:06

Wody przybrzeżne

Wody przybrzeżne nabierają szczególnego znaczenia, kiedy są przeznaczone do użytku rekreacyjnego, zarówno ze względu na to że mogą generować zjawiska niekorzystne, jak i na potencjalne ryzyko jakie mogą stanowić dla organizmów żywych. W celu ochrony ekosystemu ważne jest, aby mieć szybki dostęp do miarodajnych wyników pomiarów.

Aby sprostać temu zadaniu, Adasa zaprojektowała różnorodne systemy pomiaru i analizy najważniejszych parametrów jakości wód przybrzeżnych, jak również proponuje systemy do wykrywania obecności mikroorganizmów mogących mieć wpływ na organizmy żywe.

Rozwiązania te oparte są o bezpieczne metody mogące zredukować czas reakcji, umożliwiają ciągły i w czasie rzeczywistym monitoring stanu wód na różnych głębokościach w warunkach bezpiecznego użytkowania.