Friday 13 December 2019
12:39:21

Wody podziemne

Istotną częścią źródeł zaopatrzenia w wodę pitną są wody podziemne. Nabierają one szczególnego znaczenia w sytuacji niedoborów hydrologicznych.

Do znaczenia tego źródła zaopatrzenia dodać należy trudność zarządzania oraz niezwykłą wrażliwość na zanieczyszczenia oraz nadmierną eksploatację, niezbędna jest zatem wiedza o stanie tych zasobów oraz odpowiednie nimi zarządzanie i sterowanie.

Adasa dostarcza istotnego wsparcia w pracy i zarządzaniu wodami podziemnymi poprzez budowę systemów sterowania, pobierania próbek i modelowania systemów wodonośnych umożliwiając dostęp do danych oraz regularne monitorowanie parametrów jakościowych i ilościowych.

AquaSub jest specyficznym rozwiązaniem technologicznym, opracowanym przez firmę Adasa, umożliwiającym ciągły, automatyczny monitoring stanu zasobów i pozwalającym na sterowanie nimi.