Friday 13 December 2019
12:40:07

Zapory wodne

Obecnie zapory i zbiorniki wodne nabierają ogromnego znaczenia, są niezbędne dla regulacji zasobów wodnych, zaspokajające różne potrzeby takie jak dostawy wody dla ludności oraz dla innych dziedzin gospodarki, takich jak nawadnianie, dla celów przemysłowych czy też turystycznych lub rekreacyjnych.

Adasa posiada bogate doświadczenie w sektorze zintegrowanego zarządzania zaporami i zbiornikami wodnymi. Adasa opracowuje i realizuje m.in. automatykę i systemy zdalnego nadzoru, systemy nadzoru sejsmicznego, systemy informatyczne i teledetekcji. Wszystkie te działania służą eksploatacji i utrzymaniu zapór wodnych w optymalnych warunkach pracy i eksploatacji.

Adasa posiada unikalne i kompleksowe rozwiązanie dla sytuacji awaryjnych: DamER. To innowacyjne technologicznie rozwiązanie oparte na przyrządach najnowszej generacji, składa się z czterech parametryzowalnych i otwartych modułów (zarządzanie incydentami, system łączności, system ostrzegania i wspomagania decyzji) i zapewnia optymalną skuteczność w przypadku dowolnego zagrożenia.