Friday 13 December 2019
12:40:19

Zbiorniki wodne

Rozwiązaniem w sytuacji niedoboru, jak również nadmiaru wody, są sztuczne zbiorniki wodne. Pochodzenie wód w zbiornikach jest bardzo zróżnicowane (woda deszczowa, spływ powierzchniowy i inne), co nie gwarantuje wysokiej jakości gromadzonej wody. Zachowanie samego zbiornika również wpływa na jakość zgromadzonej tam wody.

Podobnie jeśli chodzi o aktywny wpływ stan wód w zbiornikach.

Adasa opracowała system aquaDam, automatyczny system kontroli jakości wody w zbiornikach, niezbędne narzędzie do zarządzania zasobami wody i optymalizacji jego funkcjonowania. AquaDam zapewnia kontrolę jakości wody w czasie rzeczywistym oraz pozwala określić optymalną głębokość pobierania wody w zależności od przeznaczenia. Szczególnie przydatne jest to do optymalizacji punktu poboru dla zakładów uzdatniania wody.