Friday 13 December 2019
12:42:31

Systemy nawadniające

Adasa stawia na modernizację metod nawadniania w celu zagwarantowania optymalnego zarządzania zasobami wody i prawidłowego dostarczania wody różnym wspólnotom i użytkownikom indywidualnym.

Adasa zapewnia projektowanie, produkcję, instalację i uruchamianie automatyki dla stacji pomp i zbiorników retencyjnych, systemów zdalnego sterowania i telemetrii dla kanałów nawadniających i redystrybucyjnych wysokociśnieniowych, systemy telekomunikacyjne dla zdalnego sterowania nawadnianiem, własny system sterowania kanałami nawadniającymi niskociśnieniowymi (aquaReg) oraz szeroki wachlarz rozwiązań technologicznych wspomagających rozwój wydajnego, racjonalnego i wysokiej jakości rolnictwa.

Poza tym Adasa oferuje systemy wspomagające eksploatację, ułatwiające podejmowanie decyzji w planowaniu i nadzorze zużycia wody. Wyróżnić należy systemy informacji geograficznej (Geographic Information Systems – GIS) , które umożliwiają satelitarny nadzór i zarządzanie zasobami oraz oferują narzędzia analityczne, wizualizację i sprawdzanie danych związanych z obszarem nawadniania.