Monday 1 June 2020
09:39:56

Sieci dostarczania i dystrybucji wody pitnej

Sieci dostarczania wody pitnej są kompleksowym systemem, na który składa się dostarczanie, gromadzenie i przetwarzanie wody, gromadzenie wody uzdatnionej oraz sieci przesyłania i dystrybucji.

Każdy z tych podsystemów, które tworzą sieć dostawczą może być zautomatyzowany oraz zdalnie sterowany. W celu efektywnej poprawy wykorzystania i użytkowania wody Adasa zapewnia opracowanie znakomitych projektów w tym obszarze.

Ze względu na konieczność wdrożenia skutecznych strategii operacyjnych zdolnych reagować z wyprzedzeniem lub przynajmniej natychmiastowo na potencjalne uszkodzenia, Adasa uzupełnia podstawowe rozwiązania centrów monitoringu sieci dystrybucyjnych o narzędzia stające się coraz bardziej niezbędne. Między innymi o systemy prognozujące zapotrzebowanie, zarządzanie eksploatacją poprzez wskaźniki, integrację ze skomputeryzowanymi systemami zarządzania utrzymaniem (CMMS), zaawansowanymi systemami dla obszaru sterowania, systemami ostrzegawczymi o wyciekach, systemami obliczającymi wydajność sektorową, systemami zdalnego odczytu pomiarów i inne.

Adasa wykorzystuje i rozszerza konwergencję technologiczną wynikającą z łącznego zastosowania różnych technologii jak: rejestratory danych, telekomunikacja, systemy SCADA modelowanie hydrologiczne, systemy GIS oraz analiza biznesowa.