Friday 13 December 2019
12:40:25

Stacje odsalania wody morskiej

Potrzeba dysponowania wodą pitną zmuszała człowieka do przebywania w rejonach gdzie było to zagwarantowane. Niemożliwe było wykorzystywanie innych terenów mogących być bardzo interesującymi z ekonomicznego punktu widzenia.

Aby uniknąć tych problemów zaczęto pracować nad odsalaniem wody morskiej w celu produkowania z niej wody pitnej, w ten sposób lepiej wykorzystując zasoby i tereny, oraz pozwalając na wykorzystanie ich do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych.

Adasa wykorzystuje swoje doświadczenie dla stacji odsalania wody morskiej poprzez projektowanie różnorodnych systemów sterujących obejmujących wszystkie składniki wyposażenia biorące udział w zbieraniu danych i sterowaniu stacjami odsalania wody morskiej, przez dostarczanie elementów i narzędzi dla wspomagania eksploatacji i utrzymania założonych standardów jakości.