Friday 13 December 2019
12:41:06

Stacje uzdatniania wody pitnej

Aby zagwarantować jakość i dostępność wody pitnej niezbędne jest zastosowanie i/lub udoskonalenie stacji uzdatniania wody pitnej.

Adasa, świadoma zależności między jakością wody pitnej dostarczanej do naszych domów a stanem zdrowia ludności, wdrożyła wiele różnych systemów monitoringu w stacjach uzdatniania wody pitnej tak aby uczynić je całkowicie zautomatyzowanymi. Dla osiągnięcia tego celu Adasa wyposażyła wiele stacji w narzędzia inżynierii elektrotechnicznej i pomiarowej, opracowała i wdrożyła panele zasilania i sterowania dla procesów sterowania, oraz uruchomiła systemy monitoringu i sterowania dla całkowitego zautomatyzowania procesu przetwarzania, poprawiając gwarancję jakości przetwarzanej wody pitnej.