Friday 13 December 2019
12:42:14

Oczyszczalnie ścieków

Jednym z największych problemów środowiskowych powodowanych przez działalność ludzką jest generowanie ścieków. Objętość i duża zawartość zanieczyszczeń jakie niosą ścieki powodują konieczność ich oczyszczania w celu zmniejszenia negatywnego wpływu jaki mają na środowisko naturalne.

Adasa zrealizowała wiele projektów dla oczyszczalni ścieków w celu wyposażenia ich w elementy umożliwiające optymalne i automatyczne sterowanie poprzez zaprojektowanie, dostarczenie, instalację i oprogramowanie instalacji elektrycznych, szaf sterujących oraz centrów nadzoru, ulepszając obsługę poprzez wyspecjalizowane zdalne sygnalizatory i sterowniki. Adasa projektuje i wdraża zintegrowane analizatory dla ciągłego pomiaru jakości wody i automatyczne mierniki zapachu działające w czasie rzeczywistym, mierzące intensywność zapachu wydzielanego przez oczyszczalnię.