Friday 13 December 2019
12:40:37

Wody powierzchniowe

Dla optymalnego wykorzystania zasobów wodnych, zapobiegania powodzi, kontroli zanieczyszczeń, dla możliwości powtórnego wykorzystania wody, a ostatecznie, dla zachowania zasobów wodnych, niezbędne staje się korzystanie z innowacyjnych strategii, nowych technologii i zintegrowanego zarządzania środowiskiem wodnym.

Obejmuje to dwa główne obszary działań: dostarczanie informacji o jakości wody (sieci SAICA, z hiszp. Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas) oraz automatyczne systemy informacji hydrologicznej (z hiszp. SAIH - Sistema Automático de Información Hidrológica).

Doświadczenie firmy Adasa w dziedzinie systemów ostrzegania i kontroli jakości wody przejawia się w zakresie projektowania, produkcji i wdrażania urządzeń sterowania i monitorowania, jak również w dziedzinie jego konserwacji i eksploatacji. Każda stacja składa się z różnych urządzeń analitycznych, dając możliwość analizy fizyko-chemicznej substancji potencjalnie zanieczyszczających, w zależności od wrażliwości i właściwości środowiska.

Z drugiej strony, SAIH jest wydajnym rozwiązaniem, które dostarcza informacji w czasie rzeczywistym o stanie hydrologiczno-hydraulicznym zbiornika, w tym szczegółowych informacji o działaniu urządzeń z możliwością sterowania nimi.