Saturday 28 March 2020
22:27:51

Badania, rozwój i innowacje / Projekty

Adasa rozwinęła liczne projekty w obszarze badań, rozwoju i innowacji w skali krajowej oraz międzynarodowej, wyróżniając między innymi następujące:

iBATHWATER. Advanced urban water management to efficiently ensure bathing water quality

NextGen: Next generation of managing our most important resource

RIS3CAT: IMAQUA & DIGESTAKE

R3Water. Reuse of water, Recovery of valuables and Resource efficiency in urban wastewater treatment