Wednesday 3 June 2020
08:02:53

Ostrzeżenie Prawne

1. NAZWA POSIADACZA STRONY INTERNETOWEJ


Zgodnie z artykułem 10 Ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o Usługach Społeczeństwa Informatycznego i Handlu Elektronicznym, podajemy szczegółowe dane posiadacza tej strony internetowej:

ADASA SISTEMAS, S.A.U (Jednoosobowa spółka akcyjna), NIP: A 58.596.206, z adresem w El Prat de Llobregat (Barcelona), ulica Ignasi Iglesias, 217 08820, numer telefonu: 932640602 oraz numer faksu: 932640656. Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego w Barcelonie, Tom: 42997 Foliał: 145 Strona: B-43562 WPIS 87.

2. AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA


Niniejsze Warunki Użytkowania (zwane dalej Ostrzeżeniem Prawnym) mają na celu określenie ram prawnych korzystania ze strony internetowej, którą właściciel oddaje do dyspozycji użytkownikom pod tym adresem URL.

Osoby korzystające ze strony internetowej mają status Użytkowników, a to oznacza, że akceptują wszystkie warunki zawarte w tym Ostrzeżeniu Prawnym.

3. POPRAWNE KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ


Użytkownik zobowiązuje się do poprawnego korzystania ze strony internetowej, treści zawartych na stronie i usług oferowanych na stronie, zgodnie z Prawem, niniejszym Ostrzeżeniem Prawnym, zasadami poprawnego zachowania i porządku publicznego. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania strony internetowej lub usług świadczonych za pośrednictwem strony do celów niezgodnych z prawem oraz treścią tego Ostrzeżenia Prawnego, celów mogących wyrządzić szkodę innym osobom lub podmiotom. Użytkownik zobowiązuje się również do niepodejmowania czynności, które mogą spowodować awarię strony lub oferowanych usług, czy też uniemożliwić normalne korzystanie ze strony internetowej innym użytkownikom.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNE I PRZEMYSŁOWA


Za wyjątkiem innych informacji, wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej należą wyłącznie do posiadacza strony lub innych podmiotów, z uwzględnieniem projektu graficznego, kodu źródłowego, logo, tekstów, grafik, ilustracji, zdjęć oraz pozostałych elementów strony internetowej.

Wszelkie nazwy handlowe, znaki handlowe lub symbole identyfikacyjne zawarte na stronie internetowej również są chronione prawnie.

Właściciel strony internetowej nie przyznaje Użytkownikowi żadnego upoważniania lub licencji względem praw własności intelektualnej oraz przemysłowej lub żadnego innego prawa odnośnie zawartości strony internetowej oraz usług oferowanych za pośrednictwem tej strony.

W konsekwencji, Użytkownik akceptuje fakt, że reprodukcja, dystrybucja, obrót, modyfikacja oraz ogólnie eksploatacja treści znajdujących się na stronie internetowej stanowi naruszenie praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej posiadacza strony lub innego posiadacza tych praw.

5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI


Odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej
Użytkownik jest jedynym odpowiedzialnym za wszelkie naruszenia zasad użytkowania strony oraz szkody wynikające z takiego postępowania. Właściciel strony internetowej, wspólnicy właściciela, firmy należące do grupy firm właściciela, współpracownicy, pracownicy i przedstawiciele pozostają zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z działań podjętych przez Użytkownika.

Posiadacz strony internetowej dołoży wszelkich starań i zastosuje wszelkie środki, w rozsądnym zakresie, aby informacja dostępna na stronie była wiarygodna, jednak nie udziela żadnej gwarancji, że informacja udostępniona za pośrednictwem strony internetowej będzie pozbawiona błędów, nieścisłości i/lub pominięć.

W przypadku dostępu użytkownika do pewnych usług (na przykład selekcja personelu), które wymagają podania hasła użytkownika, ten zobowiązuje się zachować hasło w tajemnicy, ponosząc całkowitą odpowiedzialność za szkody lub konsekwencje wynikające z naruszenia lub ujawnienia poufności hasła.

Odpowiedzialność za funkcjonowanie strony internetowej
Właściciel strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność i ciągłość strony internetowej oraz usług udostępnianych za pośrednictwem strony. Ponadto właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za przerwy, zakłócenia, niekompletną informację, wirusy komputerowe, awarie telefoniczne lub przerwy w działaniu systemu informatycznego, jeżeli powstały one z przyczyn niezależnych od właściciela strony.

Właściciel strony jest upoważniony do niezapowiedzianego wcześniej, tymczasowego zawieszenia dostępu do strony, w celu wykonania czynności konserwacyjnych, naprawczych, aktualizacyjnych lub ulepszeń.

Odpowiedzialność za linki
Odnośniki lub linki znajdujące się na stronie internetowej mogą skierować Użytkownika na inne strony internetowe zarządzane przez inne podmioty. Zadaniem tych linków jest informowanie Użytkownika o źródłach informacji związanych z danym tematem.

Właściciel strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie tych linków, skutki korzystania z linków, treści uzyskane za pomocą linków, wiarygodność i legalność informacji lub zawartości dostępnej za pomocą linków. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w skutek użytkowania informacji znajdujących się na stronach otwieranych za pomocą linków.

6. POLITYKA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ


Korzystanie ze strony internetowej należącej do ADASA ogólnie nie wymaga podawania danych osobowych. Jednak, w pewnych okolicznościach, Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych osobowych, aby właściciel strony mógł się skontaktować z Użytkownikiem. Jeżeli Użytkownik udostępni swoje dane osobowe, zostaną one zapisane w archiwum należącym do ADASA i przetworzone wyłącznie w celach, dla których zostały podane, w celach związanych z zarządzaniem i realizacją zobowiązań i wniosków wynikających z użytkowania strony, również w celach promocyjnych i ofertowych związanych z działalnością ADASA i pozostałych podmiotów należących do grupy firm Comsa Emte, w celu realizacji usług oddawanych do dyspozycji klientów oraz innym użytkownikom.

Jeżeli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, nie będzie miał dostępu do pewnych usług oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, a które wymagają podania danych osobowych, na przykład selekcja personelu (rekrutacja).

Podając swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych, zgodnie z podanymi warunkami. W dowolnym momencie, Użytkownik może egzekwować prawo dostępu, korekty, anulowania i usunięcia danych, kierując stosowny wniosek na adres:

ADASA SISTEMAS, S.A.U.
C/ Ignasi Iglesias, 217
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

7. POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE


Strona internetowe korzysta z plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony i oferować spersonalizowane i sprawne usługi. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę internetową, aby nie otrzymywać plików cookies. Może to jednak wpływać na jakość i prędkość przemieszczania się po stronie internetowej.

Czym są pliki cookies i do czego służą?
Cookies to pliki instalowane przez strony internetowe na Państwa sprzęcie (komputerze, tablecie, smartfonie, itd.), w różnych celach. Głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej, ale również zbieranie innych danych do celów statystycznych.

Korzystając z plików cookies polepsza się wydajność techniczna strony internetowej, a korzystanie z zasobów sieciowych jest dostosowane do preferencji użytkownika. Ponadto informacja statystyczna zebrana za pomocą plików cookies, umożliwia osobom odpowiedzialnym za stronę internetową określić zakres polepszeń strony.

Rodzaje plików cookies
W zależności od okresu zachowania na danym urządzeniu, pliki cookies dzielą się na pliki stałe i sesyjne. Pliki sesyjne wygasają po zamknięciu przeglądarki, a pliki stałe wygasają po zakończeniu działania lub usunięciu.

COOKIES WYDAJNOŚCIOWE: Pliki zapisują preferencje pewnych narzędzi, które nie muszą być konfigurowane przy każdym otwarciu strony.

COOKIES ANALIZUJĄCE: Pliki, pozwalające analizować zakres korzystania z sieci i dokonać analizy statystycznej korzystania z poszczególnych usług oferowanych na stronie. Zebrane dane gwarantują anonimowość i nie są powiązane z danymi osobowymi.

COOKIES LOKALIZACYJNE: Anonimowo wykrywają kraj, w którym znajduje się użytkownik, aby dostosować treści i usługi.

COOKIES REJESTRACYJNE: Pliki generowane po zarejestrowaniu użytkownika, umożliwiające identyfikację kont użytkownika i usług powiązanych z kontami.

COOKIES REKLAMOWE: Pliki umożliwiające zarządzanie reklamami pojawiającymi się na stronie internetowej, dostosowując przestrzeń reklamową do zakresu korzystania z sieci.

COOKIES INNYCH PODMIOTÓW: Pliki mogą być instalowane na stronie, aby ulepszyć usługi wykonywane przez inne podmioty. Na przykład: linki do sieci społecznościowych, aby udostępniać i dzielić się treściami ze strony.

Czy można usunąć instalowanie plików cookies?
Wszystkie przeglądarki internetowe umożliwiają zablokowanie lub usunięcie plików cookies, zgodnie z preferencjami Użytkownika. Poniżej przedstawiamy wskazówki, do ustawienia preferencji:

Internet Explorer: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność > Ustawienia
Firefox: Narzędzia > Opcje > Prywatność > Historia > Ustawienia treści
Safari: Ustawienia > Bezpieczeństwo

8. UWAGI OD UŻYTKOWNIKA


Użytkownik gwarantuje, że informacje, materiały, treści lub uwagi inne niż jego dane osobowe, przekazane właścicielowi strony internetowej, za jej pośrednictwem, nie naruszają praw własności intelektualnej lub przemysłowej innych podmiotów, ani żadnych innych norm prawnych.

9. ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA


Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo zmieniać, rozwijać lub aktualizować warunki użytkowania strony, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać aktualnych i obowiązujących warunków użytkowania. W konsekwencji, powinien regularnie czytać warunki użytkowania.

10. STOSOWANE USTAWODAWSTWO I KOMPETENCJA SĄDÓW


Wszelkie kontrowersje lub reklamacje związane z interpretacją lub egzekwowaniem niniejszego Ostrzeżenia Prawnego będą podlegać ustawodawstwu hiszpańskiemu i zostaną poddane orzeczeniom sądom właściwym dla miasta Barcelona.