Wednesday 3 June 2020
09:11:36

Zespół

Mając świadomość, że naszą największą wartością jest zespół ludzki, troszczymy się o rozwój zawodowy wszystkich pracowników. Nacisk na pracę zespołową, w połączeniu z intensywną polityką szkoleniową wygenerowały grupę ludzi wysoko zmotywowanych i identyfikujących się z firmą, zapewniając sprostanie realizacji wszelkiego rodzaju projektów.

W ostatnich latach nasz zespół wciąż się powiększał ze względu na rozszerzenie działalności i strategii biznesowej.

Obecnie Adasa obejmuje interdyscyplinarny zespół, głównie absolwentów szkół wyższych wysoko wykwalifikowanych w dyscyplinach technicznych, ekonomicznych i społecznych, mający znaczące doświadczenie w integracji rozwiązań globalnych na poziomie krajowym i międzynarodowym.