Wednesday 3 June 2020
08:25:12

Oświadczenie dotyczące ochrony środowiska

Oświadczenie dotyczące ochrony środowiska jest zgodne z załącznikiem IV do rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r., które pozwala firmom dobrowolnie stosować się do wspólnotowego systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS). Te dane są aktualizowane i zatwierdzane corocznie przez akredytowanego weryfikatora.

Celem deklaracji środowiskowej jest dostarczenie społeczności i innym zainteresowanym stronom informacji o stałej poprawie działań organizacji na rzecz działalności środowiskowej.

Adasa jest członkiem Klubu EMAS, organizacji non-profit, która działa w interesie organizacji zarejestrowanych w EMAS i poprawia przejrzystość działalności EMAS w społeczeństwie.