Wednesday 3 June 2020
07:39:33

Jakość, środowisko i bezpieczeństwo

Adasa jest ukierunkowana na model doskonalenia jakości w oparciu o planowanie strategiczne, zarządzanie procesami, zarządzanie wiedzą, kapitałem ludzkim i potencjałem innowacyjnym.

Adasa wspiera i zachęca do ciągłego doskonalenia, uwzględnia najwyższe standardy jakości, zaangażowanie w ochronę środowiska i zapewnienia bezpieczeństwo i ochronę zdrowia. W celu wdrożenia tych wartości w każdej jednostce biznesowej, Adasa postawiła na zintegrowane systemy zarządzania jakością (UNE EN ISO 9001, ochrony środowiska (UNI EN ISO 14001 i EMAS).